Căn cứ vào nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ vào phân công của BGH Trường đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2002-2006 Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý công trình như sau.

1. Chức năng: Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý quản lý các nguồn vốn thuộc lãnh vực xây dựng cơ bản của trường cụ thể  như sau:

  - Các công trình xây dựng mới

  - Các công trình sửa chữa lớn có giá trị trên 100 triệu đồng đến 1 tỉ đồng bằng nguồn đầu tư phát triển của trường.

  - Các công trình xây dựng mới và sửa chữa có giá trị trên 1 tỉ đồng không kể nguồn vốn.

 2. Nhiệm vụ:

   2.1   Đối với các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa lớn có giá  trị trên 100  triệu đồng đến 1 tỉ đồng bằng nguồn đầu tư phát triển của trường nhiệm vụ cụ thể của Ban như sau:

    - Thông qua quy hoạch tổng thể xây dựng của trường xác định vị trí công  trình ( kết   hợp phòng QTTB) sau đó trình BGH xin chủ trương thực hiện.

    - Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý  xây dựng tất cả các công trình xây dựng mới theo hướng quy hoạch tổng thể phát triển trường. các phương án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo lớn cơ sở hạ tầng của trường 

    - Tham mưu BGH hợp đồng thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ( TKKT và lập tổng dự toán xây dựng công trình), hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật. ), hợp đồng thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lấp

    - Trình BGH phê duyệt quyết định báo cáo kinh tế kỹ thuật. Kế hoạch đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo đúng Luật xây dựng

    - Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức đấu thầu hay tuyển chọn nhà thầu theo các qui định, tuyển chọn các tổ chức tư vấn giám sát công trình có chức năng và kinh nghiệm, theo dõi tiến độ thi công và thực hiện các nội dung trong hợp đồng

    - Tổ chức giám sát chủ đầu tư trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình

    - Tổ chức nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng đồng thời kiểm tra khối lượng và hồ sơ thanh toán trước khi trình Ban giám hiệu.

  2.2   Các công trình xây mới có tổng mức đầu tư trên 1 tỉ đồng

    - Các công trình trên 1 tỉ đồng phần chuẩn bị đầu tư do Phòng quản lý dự án thực hiện trước đây, nay chuyển qua phòng QTTB, Ban quản lý công trình chỉ thực hiện đầu tư cụ thể như sau:    

    - Chuẩn bị các bước tiếp theo sau khi đã có các quyết định đầu tư:

       +  Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức đấu thầu hay tuyển chọn nhà thầu theo các qui định  tham mưu Ban Giám hiệu lập tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chức đấu thầu trình kết quả xét thầu và soạn công văn trình BGH và xin Bộ GD&ĐT phê duyệt, thương thảo hợp đồng xây lắp với đơn vị trúng thầu theo các thông tư hướng dẫn và trình Ban giám hiệu. Tuyển chọn các tổ chức tư vấn giám sát công trình có chức năng và kinh nghiệm, theo dõi tiến độ thi công và thực hiện các nội dung trong hợp đồng.

       +   Kiểm tra chất lượng các loại vật liệu, các cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp đặt theo yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn được duyệt.

       +   Chuẩn bị các hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và thực hiện công tác bảo hành sản phẩm.

       +   Tham mưu Ban giám hiệu về thanh toán các nguồn vốn đầu tư phát triển và các nguồn vốn XDCB khác

  2.3  Thiết bị được duyệt theo dự án

  Phần thiết bị được duyệt theo dự án nằm trong nguồn vốn xây dựng cơ bản được thực hiện theo tuần tự sau:

    - Ban thông báo nguồn vốn cho đơn vị sử dụng nói rõ mục đích  và yêu cầu của nguồn vốn.

    - Đơn vị có nhiệm vụ lên danh mục thiết bị và giải trình với BGH về nhu cầu và tính năng kỹ  thuật của thiết bị

    - Ban làm công văn xin phê duyêt theo luật đấu thầu trình tự như thủ tục XDCB.

Thành viên lãnh đạo

. Trần Trung Tính
Trưởng ban
tttinh@ctu.edu.vn
. Trần Văn Phấn
Phó Trưởng ban
tvphan@ctu.edu.vn
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Khởi công xây dựng KTX sinh viên tỉnh Hậu Giang
Khởi công xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng tại khu Hòa An
Lễ khánh thành Nhà Thi đấu TDTT Trường ĐHCT
Buổi đón tiếp Đoàn đại diện Bộ GD&ĐT đến kiểm tra công tác xây dựng
Khánh thành Khoa Dự bị Dân tộc-Trường Đại học Cần Thơ

Ban quản lý công trình trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tầng trệt, Khu Hiệu bộ, Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Số điện thoại: (84-292) 3835 529
Email: bqlct@ctu.edu.vn