A.Đối với các công trình xây mới

  1. Công tác quản lý chất lượng công trình.

    - Tăng cường công tác giám sát của Ban với các công trường xây dựng, đôn đốc tiến độ thi công, thúc đẩy công tác tư vấn giám sát. Các công trình phải có cán bộ kỹ thuật của ban theo dõi.

    - Tham gia cùng đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị có lien quan đánh giá sự chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trường

    - Tăng cường công tác kiểm tra và hậu kiểm chất lượng vật liệu, cấu kiện các bộ phận công trình trước khi tiến hành nghiệm thu từng giai đoạn.

    - Tăng cường công tác tiếp cận thông tin về các nhà thầu đơn vị tư vấn giám sát từ đó tìm đối tác thích hợp.

    - Kết hợp với đơn vị sử dụng tham gia quản lý chất lượng các công trình nhất là công trình sửa chửa và nâng cấp.

    - Nâng cao trình độ giám sát cho các thành viên trong Ban thông qua các lớp tập huấn của tỉnh hoặc cơ quan chuyên ngành tổ chức. Thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn quy phạm chuyên ngành trong công tác giám sát và nghiệm thu công trình.

  1. Giám sát tiến độ và phương tiện thi công

Cần có hợp đồng với các nội dung chi tiết đối với các nhà thầu, đòi hỏi các nhà thầu cung cấp tiến độ thi công cụ thể và chi tiết. Tăng cường kiểm tra chức năng các phương tiện thi công theo hợp đồng trước khi đưa vào công trường. Tổ chức nghiệm thu công trình theo từng đợt, từng giai đoạn, và hoàn thành công trình.

  1. Triển khai công tác đấu thầu theo đúng luật đấu thầu và nghị định 111/2006 nghị định của chính phủ về hướng dẫn thực hiện luật đấu thầu sau khi có quyết định phê duyệt đầu tư bao gồm các bước sau:

    - Lập kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu.

    - Trình duyệt và Thẩm định kế hoạch đấu thầu và thông báo mời thầu đúng quy định

    - Chuẩn bị hồ sơ trình tổ chuyên gia đấu thầu

    - Tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu

    - Chuẩn bị hồ sơ trình duyệt thẩm định và phê duyệt công bố kết quả đấu thầu

  1. Công tác kết thúc xây dựng và đưa công trình vào khai thác sử dụng thực hiện theo các bước sau:

    - Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng đối với công trình có yêu cầu về đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng theo thông tư 11 của chính phủ thì liên hệ hợp đồng với đơn vị có chức năng theo dỏi từ đầu để tiến hành đánh giá công trình ngay khi bàn giao đưa vào sử dụng.

    - Vận hành công trình và hướng dẫn sử dụng công trình

    - Bảo hành công trình.

    - Quyết toán vốn đầu tư.

    - Phê duyệt quyết toán

B. Đối với công tác sửa chữa lớn ( giá trị lớn hơn 100 triệu )

   - Căn cứ vào nhu cầu sửa chửa và ước tính giá thành công việc của các đơn vị gởi cho phòng Quản trị thiết bị, Ban sẽ nhận các công trình có giá trị từ 100 triệu trở lên, và tiến hành thực hiện theo các bước sau:

  - Ban Quản công trình kết hợp với đơn vị khảo sát thiết kế tiến hành khảo sát hiện trường lên danh mục sửa chữa và thống nhất nội dung sửa chửa với đơn vị sử dụng. Ban sẽ lập phương án sửa chửa và ước tính kinh phí  Trình Ban Giám Hiệu xin chủ trương.

  - Chuẩn bị hồ sơ thiết kế và tổng dự toán.

  - Gởi cơ quan có chức năng thẩm định hồ sơ thiết kế và tổng dự toán.

  - Chuẩn bị hồ sơ xin Bộ Phê duyệt thiết kế và tổng dự toán nếu lớ hơn 1 tỉ đồng, hoạc BGH phê duyệt nếu dự toán nhỏ hơn 1 tỉ đồng.

  - Chuẩn bị hồ sơ xin Bộ cho phép đấu thầu hoặc chỉ định thầu luật đấu thầu. Nếu công trình có giá trị dưới 1 tỉ đồng thì  xin BGH cho phép đấu thầu hoặc chỉ định thầu luật đấu thầu 

  - Các bước sau tương tự như phần xây  công trình mới.

Thành viên lãnh đạo

. Trần Trung Tính
Trưởng ban
tttinh@ctu.edu.vn
. Trần Văn Phấn
Phó Trưởng ban
tvphan@ctu.edu.vn
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Khởi công xây dựng KTX sinh viên tỉnh Hậu Giang
Khởi công xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng tại khu Hòa An
Lễ khánh thành Nhà Thi đấu TDTT Trường ĐHCT
Buổi đón tiếp Đoàn đại diện Bộ GD&ĐT đến kiểm tra công tác xây dựng
Khánh thành Khoa Dự bị Dân tộc-Trường Đại học Cần Thơ

Ban quản lý công trình trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tầng trệt, Khu Hiệu bộ, Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Số điện thoại: (84-292) 3835 529
Email: bqlct@ctu.edu.vn