1. Qui trình nghiệm thu cấu kiện, công việc, các bộ phận trước khi qua thi công bộ phận tiếp theo (Nghị định 209-của chính phủ và theo TCXDVN317:2006 về nghiệm thu chất lượng nghiệm thu công trình xây dựng)

     - Thành phần: Đơn vị thi công thi công, đại diện BQLCT và đơn vị tư vấn giám sát

     - Các bước tiến hành:

        +  Xem xét các hồ sơ bao gồm hồ sơ nghiệm thu nội bộ của đơn vị thi công, tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công, Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu kiểm tra chất lượng.

        +  Kiểm tra tại hiện trường.

        +  Nhận xét về chất lượng.

        +  Kiến nghị

        +  Kết luận.

        +  Các bên tham gia nghiệm thu Các bên ký tên

  1. Qui trình nghiệm thu hoàn thành giai đoạn. (Nghị định 209-của chính phủ và theo TCXDVN317:2006 về nghiệm thu chất lượng nghiệm thu công trình xây dựng)

     - Bước IChuẩn bị các công việc có liên quan

       Tổng hợp khối lượng công việc đã thực hiện cần nghiệm thu bao gồm các thành viên:

        +  Cán bộ Kỹ thuật đơn vị thi công

        +  Cán bộ Kỹ thuật tư vấn Giám sát

        +  Cán bộ Kỹ thuật Ban quản lý công trình (đuợc phân công theo dõi từ đầu)

     - Bước II:  Hồ sơ nghiệm thu

       Đơn vị thi công chuẩn bị các bước sau:

        +  Hồ sơ nghiệm thu nội bộ của kỹ thuật thi công

        +  Nhật ký công công trình

        +  Các biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định chất lượng và kết quả thí nghiệm kèm theo

        +  Biên bản nghiệm thu cấu kiện, công việc, các bộ phận trước khi qua thi công bộ phận tiếp theo

        +  Các bản vẽ hoàn công của khối lượng cần nghiệm thu

        +  khối lượng công việc cần nghiệm thu

     - Bước III:  Ban Quản Lý Công trình chuẩn bị các bước sau:

       Phát thư mời các đơn vị có liên quan bao gồm:

        +  Đơn vị thiết kế

        +  Sở Xây Dựng

        +  Đơn vị tư vấn giám sát

        +  Các đơn vị có liên quan khác...

     - Bước IV:  Tổ chức nghiệm thu

       Ban Quản Lý Công Trình chủ trì thành lập Hội đồng nghiệm thu bao gồm  đại diện  các đơn vị trên và thành viên của Ban quản lý cùng thực hiện các công việc sau:

        +  Đơn vị thi công báo cáo công tác dã thực hiện

        +  Ý kiến của tư vấn giám sát về chất lượng công trình và khối lượng công việc thực hiện cần nghiệm thu

        +  Các Thành viên kiểm tra các hồ sơ cần thiết

        +  Các thành viên Hội đồng kiểm tra công trường

        +  Ý kiến của đại diện sở xây dựng.

        +  Ý kiến khác của các thành viên

        +  Ý kiến của chủ đầu tư     

        +  Kết luận của Hội đồng

  1. Qui trình nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. (Nghị định 209-của chính phủ và theo TCXDVN317:2006 về nghiệm thu chất lượng nghiệm thu công trình xây dựng)

     - Bước I : Chuẩn bị các hồ sơ nghiệm thu

       Đơn vị thi công chuẩn bị các hồ sơ sau:

        +  Nhật ký công trường

        +  Các biểu bản thí nghiệm xác định chất lượng

        +  Biên bản nghiệm thư từng công việc có ký xác nhận của cán bộ có liên quan.

        +  Các bản vẽ hoàn công

        +  Khối lượng công việc cần nghiệm thu

     - Bước II :  Kiểm tra các tài liệu

       Tổng hợp tài liệu cần cho công tác nghiệm thu bao gồm các thành viên:

        +  Cán bộ Kỹ thuật đơn vị thi công

        +  Cán bộ Kỹ thuật tư vấn Giám sát

        +  Cán bộ Kĩ thuật Ban quản lý

       Thống nhất khối lượng nghiệm thu và ngày nghiệm thu.

     - Bước III:  Công tác chuẩn bị : Ban quản lý công trình chuẩn bị các bước sau:

       Phát thư mời các đơn vị có liên quan bao gồm:

        +  Đơn vị thiết kế

        +  Sở Xây Dựng

        +  Ban Giám Hiệu

        +  Đơn vị tư vấn  giám sát

        +  Đơn vị  thi công

        +  Các đơn vị có liên quan khác...

     - Bước IV:  Tổ chức nghiệm thu

       Ban quản lý công trình chủ trì  thành lập hội đồng nghiệm thu  bao gồm đại diện các đơn vị nêu trên và các thành viên trong ban quản lý công trình  cùng thực hiện các công việc sau :

        +  Đơn vị thi công báo cáo tiến  trình thi công và các công và các công việc đã thực hiện

        +  Ý kiến của tư vấn giám sát

        +  Các Thành viên kiểm tra các hồ sơ cần thiết

        +  Các thành viên Hội đồng kiểm tra công trường

        +  Ý kiến của đại diện sở xây dựng.

        +  Ý kiến của chủ đầu tư

        +  Ý kiến khác của các thành viên

        +  Biểu quyết của Hội đồng

        +  Chuẩn bị hồ sơ thanh toán.

Thành viên lãnh đạo

. Trần Trung Tính
Trưởng ban
tttinh@ctu.edu.vn
. Trần Văn Phấn
Phó Trưởng ban
tvphan@ctu.edu.vn
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Khởi công xây dựng KTX sinh viên tỉnh Hậu Giang
Khởi công xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng tại khu Hòa An
Lễ khánh thành Nhà Thi đấu TDTT Trường ĐHCT
Buổi đón tiếp Đoàn đại diện Bộ GD&ĐT đến kiểm tra công tác xây dựng
Khánh thành Khoa Dự bị Dân tộc-Trường Đại học Cần Thơ

Ban quản lý công trình trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tầng trệt, Khu Hiệu bộ, Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Số điện thoại: (84-292) 3835 529
Email: bqlct@ctu.edu.vn